วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน สมุทรสาคร

วัดจอมปราสาทใหญ่

ที่ตั้งวัด
ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
เวลาเปิดทำการ ทุกวัน 8.00- 16.30 น.

ภาพรวม

ประวัติวัด

วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” บ้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” พร้อมกับพระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ละจบจำนวน 39 เล่ม และยกฐานะที่วัดนี้เป็นพระอารามหลวง

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ อาทิเช่น

พระอุโบสถ จุดเด่นอยู่ที่บานประตูไม้ที่แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้น ทำให้มีลักษณะเหมือนภาพสามมิติเป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479

โบสถ์

พระประธาน

พระ

ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้ก็ยังใช้งานอยู่ มีการบูรณะอยู่เสมอตามอายุ

โบสถ์เก่า

โบสถ์อิฐ

ใน

พระวิหารเก่าก่ออิฐถือปูน ฐานแอ่นโค้ง คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพัง แต่ภายในก็ยังมีความงามให้เห็นผ่านซุ้มประตูหน้าต่างที่เป็นซุ้มหน้านางซึ่งประดับลวดลายปูนปั้น

วิหารวัดใหญ่จอมปราสาท

วิหารวัดใหญ่จอมปราสาท มีจุดเด่นที่ช่องหน้าต่างที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป ฐานวิหารเป็นแนวเส้นตรงส่วนหลังคาแอ่นโค้งลงมาดูแปลกตา

คงเหลือเพียงซากปรักหักพังของผนังบางส่วน กับช่องหน้าต่างลวดลายหัวเสาพอจะมีให้เห็นแบบเลือนลาง

ทัศนียภาพติดริมแม่น้ำท่าจีน

การเดินทาง
สามารถเดินทางมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ 20 เมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 200 เมตร จะเจอวัดอยู่ซ้ายมือ


แผนที่การเดินทางมาวัด