วัดห้วยบง Wat Huai Bong สระบุรี

ที่ตั้งวัดห้วยบง
เลขที่ หมู่ที่2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประวัติวัดห้วยบง
วัดห้วยบง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 60 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบติดกับถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 115 อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 2.90 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ. 2516 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตและไม้ พ.ศ. 2426 หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว18 เมตร สร้างขึ้นเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ พ.ศ. 2594 กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูนชนียวัตถุมี พระประธานในพระอุโบสถ

วัดห้วยบง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 ชาวบ้านร่วมใจกันสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมากวาง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ได้เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่แผนกสามัญแก่พระภิกษุสามเณรขึ้นที่วัดนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศวัดห้วยบง
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดห้วยบง สระบุรี

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#วัดห้วยบง
#วัดห้วยบงสระบุรี
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล