วัดโคกดินแดง Wat Khok Din Daeng สระบุรี

ที่ตั้งวัดโคกดินแดง
เลขที่ตั้ง ซอยอดิเรกสาร3 ถนนทช.หมายเลข 1002 หมู่ 7 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

ประวัติวัดโคกดินแดง สระบุรี
วัดโคกดินแดง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี พระสมุห์ สุวิทย์ อติธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกดินแดง ในปี 2542
มีกำหนดการจัดงาน ปริวาสกรรม ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี

เมื่อขับรถผ่านประตูซุ้มวัดโคกดินแดงแล้วจะเห็นอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา

บรรยากาศรอบ ๆ วัด

การเดินทางไปวัดโคกดินแดง สระบุรี
GPS 14°39’4″N 100°56’25″E

#ทัวร์วัดไทย

#วัดโคกดินแดง

เครดิตรูป คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล