วัดสร้างบุญ1

ที่ตั้งวัดวัดสร้างบุญ Wat Sang Bun สระบุรี
บ้านคลอง13 ตำบลสร้างบุญ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 12170

วัดสร้างบุญ

ประวัติวัดสร้างบุญ
ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ภายในบริเวณวัดมีโรงเรียนวัดสร้างบุญ

วัดสร้างบุญ5

ภาพบรรยากาศในวัดสร้างบุญ

วัดสร้างบุญ2
วัดสร้างบุญ3
วัดสร้างบุญ4
วัดสร้างบุญ6
วัดสร้างบุญ7

การเดินทางไปวัดสร้างบุญ สระบุรี