วัดโพกรวม Wat Phok Ruam
วัดใหม่สายเอเชีย

ที่ตั้งวัดโพกรวม
เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี 16000
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระทวีศักดิ์ รตนญาโณ
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เบอร์โทรติดต่อ 089-639-0381,089-489-2524

ประวัติวัดโพกรวม

วัดโพกรวม ตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2529 เนื่องจากบ้านโพกรวมมีพื้นที่กว้างชาวบ้านจึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ เรียกว่า
วัดตาสอน เพราะนายสอน อินอ่วม บริจาคที่ดินให้สร้างวัด หรือเรียกว่า วัดใหม่สายเอเชีย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่นี้ ว่า วัดโพกรวม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร
มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ภาพบรรยากาศวัดโพกรวม
[smartslider3 slider=74]

การเดินทางไปวัดโพกรวม