วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) Wat Phra Si Rattana Satsadaram
The Emerald Buddha Temple (Wat Phra Kaew)

ที่ตั้งวัดพระแก้ว
เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 15.30 น.
คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติ 500 บาท

ประวัติวัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานของพระมหามณีรัตนปฎิมากร หรือพระแก้วมรกต ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่สวยงามและยาวที่สุดในโลก ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวเขาพระสุเมรุ ดังนั้นบริเวณลานด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร จึงมีรูปกินนร กินนรี และสัตว์หิมพานต์อื่นๆ ประดับโดยรอบ ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับหอพระมณเฑียรธรรม สร้างในรัชกาลที่ 4 ภายในบรรจุพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-8 นอกจากนี้ยังมีพระมณฑปตั้งอยู่ด้านหลังปราสาทพระเทพบิดร มีความงดงามมาก

พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งถ่ายแบบมาจากเจดีย์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่กรุงเก่ามาสร้าง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารยอดหอมณเฑียรธรรม นครวัดจำลอง หอระฆัง พระอัษฏามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล ตั้งเรียงรายที่ช่องประตูพระระเบียงมีคู่เป็นยักษ์ตัวเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ ยืนยามเฝ้ารอบพระอุโบสถ มี12ตน หอพระคันธารราษฏร์ ที่มุมระเบียงด้านตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธคันธารราษฏร์ หอพระราชกรมานุสร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ34องค์ ฯลฯ

แหล่งอ้างอิง พระบรมมหาราชวัง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. 21 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (บางส่วน)

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

  1. การเดินทางด้วย BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน ทางออก2 แล้วเดินไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ลงเรือด่วนเจ้เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม) จากนั้น ขึ้นเรือที่ท่าช้าง (N9) แล้วจึงเดินออกจากท่าเรือ ก็จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ
  2. การเดินทางด้วย MRT แล้วต่อรถเมล์  ลงที่สถานที่ MRT สนามไชย ใช้ทางออกประตูที่ 1: ทางออกมิวเซียมสยาม (หรือทางออกที่ 2: โรงเรียนวัดราชบพิธ ก็ได้ขึ้นมาแล้วจะไปสนามหลวงใกล้กว่านิดเดียว ข้อเสียทางออก 2 คือต้องข้ามถนน) เดิน: หลังจากที่ขึ้นมาที่ทางออกที่ 1,2 สถานีสนามไชย คุณจะอยู่บนถนนสนามไชย ซึ่งเป็นถนนเดียวกันกับวัดพระแก้วเลย โดยสถานี MRT สนามไชยนี้จะอยู่ห่างจากวัดพระแก้วเพียง 850 เมตร จึงสามารถเดินไปได้ หรือจะต่อรถแท็กซี่ต่อไปก็ได้เช่นกันโดยใช้ระยะเวลาเดินประมาณ 10 นาที หากออกมาจากทางออกที่ 1 ให้เดินไปเรื่อยๆ ขนานกับทางเดินรถฝั่งที่ขึ้นมา จะพบกับวัดพระแก้วได้เลย ไม่ต้องข้ามถนน