วัดป่า บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

ณ วัดบุปผาราม Wat Buppharam อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

·

0วัดบุปผาราม

ที่ตั้งวัดบุปผาราม แม่ริม เชียงใหม่

เลขที่93 หมู่ 7 ทุ่งหัวช้าง ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 053-297989,086-1854927

2ป้ายวัดบุใผาราม
1ทางเข้าวัดบุปผาราม

ประวัติวัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทุ่งหัวช้าง” มีครูบาจันทร์ต๊ะเป็นประธานในการก่อสร้างวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469

5วัดบุปผาราม

ชมภาพบรรยากาศวัดบุปผาราม แม่ริม เชียงใหม่

การเดินทางมาวัดบุปผาราม แม่ริม เชียงใหม่