วัดดอนชัย (Wat Don Chai) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดดอนชัย4

ที่ตั้งวัดดอนชัย
เลขที่ 44 หมู่ 4 ซอยดอนชัย 7 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
facebook.com/people/วัดดอนชัย-ตแม่สา-อแม่ริม-จเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 082-2011191

850

ประวัติวัดดอนชัย

วัดราษฏร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2445 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2517
จากการบอกเล่าของเจ้าอาวาส เราได้นามเดิมของวัด 2 ชื่อด้วยกัน คือ

  1. วัดแม่ข่าหวาก เหตุที่ได้ชื่อนี้ เพราะพื้นที่วัดแห่งนี้ด้านข้างทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำแม่ข่าไหลผ่าน
  2. วัดปงสนุก แต่เดิมที่ตรงนี้เป็นหน้าด่านของเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นที่ดอนเมื่อรบกับพม่าชนะจึงเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดดอนชัย” แทน

เหตุที่มีนามเดิมของวัด ถึง 2 ชื่อ อาจจะเป็นไปได้ว่าทางวัดยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอก็เป็นได้

ภาพบรรยากาศวัดดอนชัย

การเดินทางไปวัดดอนชัย