วัดดวงดี (Wat Duang Di) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดดวงดี

ที่ตั้งวัดดวงดี
เลขที่ 218 หมู่2 บ้านดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 081-032 9062

ป้ายวัดดวงดี

ประวัติวัดดวงดี
วัดดวงดี ไม่มีหลักฐานบันทึกประวัติไว้อย่างแน่ชัด ทางวัดได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2439

วัดดวงดี1 วัดดวงดี2 วัดดวงดี3 วัดดวงดี4 วัดดวงดี5 วัดดวงดี6

การเดินทางไปวัดดวงดี (แผนที่การเดินทางมาวัดดวงดี)