วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Wat PhraThat Doi Suthep เชียงใหม่
มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว่าไปเชียงใหม่ต้อง “ไปกำแพงดิน กินข้าวซอย ขึ้นดอยสุเทพ”

วัดพระธาตุดอยสุเทพ0

ที่ตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เลขที่ ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-295000
วันเวลาทำการ 6.00 – 18.00 ทุกวัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ17

วัดพระธาตุดอยสุเทพ20

ประวัติวัดพระะธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ มีองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ชื่อว่า ดอยสุเทพ มีตำนานเล่าไว้ว่า แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า เทพเจ้าที่ดี ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า สุเทพ นั่นเอง ดอยสุเทพ ซึ่งก็มาจากชื่อของฤาษี คือ สุเทวะฤาษี

ตามประวัติได้แจ้งว่า เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้ากือนา ได้ทรงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไว้บนยอด เขาดอยสุเทพ โดยได้นำเอาพระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ้า ที่พระมหาสวามี นำมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแล้ว ยังเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 4 ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ19 วัดพระธาตุดอยสุเทพ12

ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมาก เสมือนหนึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล
บันใดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวผู้มานมัสการพระบรมธาตุ มักจะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้านของบันใดนาค ซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและมีเสน่ห์เมื่อมองขึ้นไปตามขั้นใด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2478

การเดินทาง (แผนที่) วัดพระธาตุดอยสุเทพ
โดยรถยนต์ จากตัวเมืองสามารถเดินทางใช้เส้นทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัด 11 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง มีรถสองแถวประจำหางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว บริการเวลาประมาณ 5.00 – 17.00 น.

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ –

Wat PhraThat Doi Suthep Photo Gallery