·
กราบนมัสการพระสิงห์หยกพม่าอายุกว่าล้านปี

ณ วัดอู่ทรายคำ Wat U Sai Kham เชียงใหม่

·

วัดอู่ทรายคำ5

ที่อยู่วัดอู่ทรายคำ

เลขที่ 24 ถนนช้างม่อยเก่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดให้เข้าชมและสักการะพระสิงห์หยกทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ 053-232 410, 053-234 210

วัดอู่ทรายคำ6

ประวัติวัดอู่ทรายคำ

สร้างโดยอุบาสิกา อุปคำ ซึ่งได้อพยบมาจากเมืองเชียงแสน (เชียงราย) อันเนื่องมาจากสงคราม จึงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมศาสดา ด้วยความเคารพยิ่ง เดิมชื่อว่า วัดอุปคำ เรียกขานกันต่อมาว่า วัดอู่สายคำ และกลายเป็น วัดอู่ทรายคำ ในที่สุด

วัดอู่ทรายคำ3
วัดอู่ทรายคำ สร้างขึ้นก่อน พ.ศ. 2384 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา วันที่ 10 มีนาคม 2464 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

วัดอู่ทรายคำ4
เสนาสนะที่สำคัญ มีพระเจดีย์สร้างก่อน พ.ศ. 2384 พระประธานสร้าง พ.ศ 2389 พระอุโบสถสร้าง พ.ศ. 2427 หอไตรสร้าง พ.ศ. 2452 ศิลปกรรมทรงแบบล้านนาไทย หรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่า “ประสาทหลังก๋าย” เป็นหอไตรที่งดงาม พระสิงห์หยก ขนาด 29 นิ้ว สร้าง พ.ศ. 2546 ทำขึ้นจากเนื้อหยกธรรมชาติแท้ เจดส์ได (Jadeite) ประเภทคอมเมสเชียลเจดส์ (CommercialJade) นับว่าเป็นพระหยกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วัดอู่ทรายคำ1
พระหยกวัดอู่ทรายคำ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักมาจากหยกแท้จากประเทศพม่า ลักษณะของพระหยกองค์นี้เป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา อยู่ในวิหารสามารถแตะเพื่ออธิษฐานขอพร

วัดอู่ทรายคำ2

การเดินทางไปวัดอู่ทรายคำ

โดยรถยนต์ ขับตามคูเมืองบนถนนชัยภูมิแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย (เส้นที่จะไปกาดหลวง) ไปวนรถที่กาดหลวง ออกถนนท่าแพแล้วมุ่งหน้าสู่ประตูท่าแพ ก่อนจะถึงประตูท่าแพจะมีซอยเล็กๆ (ถ.ช้างม่อยเก่า) ให้เลี้ยวขวาเข้าไปเรื่อยๆ วัดอู่ทรายคำ จะอยู่ขวามือ