วัดหนองมะกัง Wat Nong Makang

ที่ตั้งวัดหนองมะกัง
ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1290 หมู่ 8 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

วัดหนองมะกัง แม่สาย เชียงราย
วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ในชุมชนหนองมะกัง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นวัดที่กำลังปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป…  มีความสงบ ร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยในวัด


ภาพบรรยากาศวัดหนองมะกัง

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

การเดินทางไปวัดหนองมะกัง