วัดหัวข่วง Wat Hua Khuang แพร่
วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่
กราบไหว้พระธาตุพันปีวัดหัวข่วง

ที่ตั้งวัดหัวข่วง

เลขที่ 21 ถนนคำแสน ชุมชุนหัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 55000

ประวัติวัดหัวข่วง แพร่

วัดหัวข่วง คาดว่าสร้างขึ้นในสมัย พ่อขุนหลวงพล เมื่อท่าน อพยพ มาจากเมืองสิบสิงปันนา (น่านเจ้า) ทางตอนใต้ของ จีน บริเวณอำเภอเมืองแพร่ เมื่อท่านมาสร้างชุมชน ใน บริเวณ ลุ่มน้ำยมแล้ว แม่เจ้าจันคำวงศ์ ท่านแม่ของ พ่อขุนหลวงพล ท่านเป็น คนที่รักเด็ก มาก ให้เด็กๆ มาเรียนหนังสือ แล้ว หาที่บริเวณที่เป็น ข่วง หรือแปล ว่าที่ลานกว้าง สร้างวัดหัวข่วง เอาไว้

ก่อนหน้านั้น ท่านได้สร้าง วัดหลวงไว้ ก่อนด้วย ( วัดหลวง คือ บริเวณ หน้า ศาลเาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ในปัจจุบัน) ที่ตั้งวัด อยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยเดียวกันกับพระธาตุช่อแฮ และวัดพระหลวงธาตุเนิ้ง

เมื่อปี พ.ศ. ๑๓๘๗ ขุนหลวงเจ้าเมืองพล (เมืองแพร่) ชราภาพแล้ว จึงยกเมืองพลให้ท้าวพหุสิงห์ครองท้าวพหุสิงห์มีความศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนา อย่างแรงกล้า หลังจากครองเมืองพลได้หนึ่งปจึงให้ขุนพระวิษณุวังไชยไปว่าจ้างชาวี เมืองเวียงพางคำเชียงแสน มาซ่อมแซมบูรณะวัดหลวง แม่เฒ่าจันคำวงค์ แม่ของขุนหลวงพลเห็นฝีมือของช่างที่สามารถบูรณะวัดหลวงได้สวยงาม จึงให้ช่างดังกล่าวสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง โดยใช้พื้นที่ที่ใช้เป็นข่วงเล่นกีฬาประจำเมือง เป็นที่สร้างวัดและเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดหัวข่วงสิงห์ชัย

สิ่งนี่น่าสนใจภายในวัดคือพระธาตุวัดหัวข่วงซึ่งมีอายุมากกว่า 1200 ปี มีตำนานเล่าถึงการปรากฏของดวงแก้วออกมาจากยอดพระธาตุ และพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระอุโบสถทรงล้านนา โดยได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร พิกัด n 18.14873 e 100.14150

ภาพบรรยากาศวัดหัวข่วง แพร่

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดหัวข่วง แพร่