วัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Wat Khao Khun Phanom, Ban Ko Subdistrict, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province

“ตำนานเขาขุนพนมที่จำพรรษาของพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งเมื่อได้บรรพชาเป็นภิกษุ”


.0Wat Khao Khun Phanom

ที่ตั้งวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรติดต่อ 075-338 397

1

ประวัติวัด

วัดเขาขุนพนม ตามประวัติเชื่อกันว่า เขาขุนพนม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงมิได้ถูกประหารชีวิต อย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิท แล้วเสด็จมายังนครศรีธรรมราช มีการเตรียมการโดยมีการสร้างป้อมปราการ ทำเชิงเทิน ป้อมวงกลมตามชะง่อนผา เพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสนากรรมกรรมฐาน ณ วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต แต่บางกระแสกล่าวว่าเขาขุนพรม สร้างโดยพระยาตรังภูมาภิบาลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช สำหรับพักตากอากาศที่เขาขุนพนมจึงมีการสร้าง ป้อมปราการคอยป้องกันอย่างแน่นหนา

0วัดเขาขุนพนม1

ชาวเขาขุนพนมมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม จึงได้ร่วมมือกันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณชะง่อนหินเชิงเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ ประทับขณะผนวชอยู่ ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรรม และความกล้าหาญในการกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสีย กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ได้ร่วมกันสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้งในเพศบรรชิต และชุดฉลองพระองค์นักรบ แล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ ปัจจุบันจึงมีประชาชนจากทั่วสารทิศมาเขาขุนพนมอยู่เสมอ เพื่อตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเขาขุนพนมมี ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดเตี้ย ๆ มีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น บนภูเขามีถ้ำหินปูน ที่มีโพรงหินงอกหินย้อน ลักษณะของภูเขาวางตัวอยู่ในแถบเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร กว้างตามแนวทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ ๕๐๐ เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๔๓ เมตร ส่วนยอดเขาสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๖๕ เมตร ทางทิศใต้ของภูเขาเป็นทางลาดชัน ทางทิศเหนือเป็นไหล่เขา ทางทิศตะวันตกเป็นสวนมังคุดและสวนยางพารา ทางทิศตะวันตกเป็นโรงเรียนและวัดเขาขุนพนม

เขาขุนพนมมีจุดเด่นอยู่ที่วัดเขาขุนพนมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเขาขุนพนม ประวัติการก่อสร้างไม่ปรากฏ แต่หลักฐานประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ สามารถบ่งนี้ได้ว่า วัดเขาขุนพนมน่าจะสร้างขึ้นในตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

5ทางขึ้นเขาขุนพนม2

วัดเขาขุนพนม มีทางเดินขึ้นไปชมโบราณสถานที่ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม

4วัดเขาขุนพนม1

โบราณสถานเขาขุนพนมที่ไม่ควรพลาดชม

  1. พระตำหนักทรงบัลลังก์
  2. พระตำหนักทรงศีล ตั้งอยู่บริเวณใกล้หน้าผาหิน ระยะทางจากบันไดพยานาคด้านล่างถึงตำหนัก 177 ขึ้น ซึ่งบริเวณแห่งนี้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประทับอยู่ไดมีคณะของเจ้าจอมมารดาปราง ในเมืองนครศรีธรรมราชได้นำเครื่องคาวหวานจัดสำรับด้วยถ้วยลายครามโบราณ นำถวายพระองค์ท่านด้านบนซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน และทางวัดได้ค้นพบถ้วนเมื่อ พ.ศ. 2515 ตำหนักทรงศีลสร้างขึ้น พ.ศ. 2548 เป็นศิลปแบบกรุงธนบุรี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แบบทรงศีลนุ่งยาว ห่มยาว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในามัยที่พระองค์ปกครองกรุงธนบุรี เมื่อถึงวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ พระองค์จะทรงถือศีลพระอุโบสถ เพื่อปฏิบัติพระกรรมฐาน
  3. เขตพระราชฐานพระรูปทรงผนวช
  4. ถ้ำเขาขุนพนม พระนอนโบราณ เป็นสถานที่นั่งปฏิบัติกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

2สระนางเลือดขาว ภายในวัดเขาขุนพนม มีถ้ำน้ำ สามารถติดต่อเดินเข้าไปชมภาพบรรยากาศได้ และมีสระน้ำโบราณที่เรียกว่า “สระนางเลือดขาว” ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามตำนานกล่าวว่าสระน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับบาทบริจาริการ นางสนมกรมใน (หญิงที่มีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติ พระเจ้าแผ่นดิน)

2เจ้าจอมปราง ชาวบ้านเรียกกันว่า “นางเลือดขาว” (นางเลือดขาว หรือ หม่อมปราง เป็นคนผิวขาวมีเชื้อสายจีน) ซึ่งเป็นหญิงที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมาใช้ชำระร่างกาย  จึงเป็นเหตุให้ผู้มีจิตศรัทธาต่อหม่อมปรางได้ร่วมสร้างพลับพลาถวายให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อให้ประชาชนมาบูชาจนถึงปัจจุบัน

ถ้ำเขาขุนพนม

ภาพบรรยากาศวัดเขาขุนพนม – Wat Khao Khun Phanom Photo Gallery

[metaslider id=5194]


การเดินทางมาวัดเขาขุนพนม

โดยรถยนต์ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4016 ที่จะเดินทางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปอำเภอนบพิตำ ขับรถผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จนมาถึงอำเภอพรหมคีรี (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร) เมื่อถึงสี่แยกพรหมคีรี ให้เลี้ยวขวาขับรถตามป้ายบอกทางไปอีก ประมาณ3 กิโลเมตร

Comments

comments