วัดถ้ำสิงขร ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Wat Tham Singkhon, Tham Singkhon Subdistrict, Khiri Rat Nikhom District Surat Thani.

“วัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย ไหว้พระเจดีย์ พระพุทธบาทจำลอง สักการะพระปางป่าเลไลย์ในถ้ำ ชมถ้ำที่สวยงาม”


ที่ตั้งวัดถ้ำสิงขร
เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประวัติวัดถ้ำสิงขร
วัดถ้ำสิงขร วัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย นับถึงปัจจุบันก็มีอายุประมาณ 700 ปีเศษแล้ว

วัดถ้ำสิงขร ตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนลูกโดด ด้านใต้เป็นถ้ำน้ำมีสายน้ำไหลผ่านทะลุไปลำคลองบางนารายณ์ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก

ภายในวัดมีถ้ำแบ่งออกได้หลายคูหา คูหาแรกเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นลงรักปิดทองปางป่าเลไลยก์ มีช้างและลิงหมอบอยู่ เพดานส่วนกลางตกแต่งด้วยลายปูนปันลายก้านขดพันธุ์พฤกษา และภาพจิตรกรรม ได้แก่ ภาพภิกษุ เทวดาและยักษ์ พนมมือบูชาพระ ตรงเพดานปากทางเข้ามีภาพรูปเทวดาเหาะ ประดับด้วยเครื่องถ้วยชาม ดูคล้ายดวงดาวบนท้องฟ้า ภายในถ้ำยังได้มีการขุดค้นพบชิ้นส่วนหม้อสามขา และขวานหินขัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ คือ เจดีย์ก่ออิฐถือปูน เลียนแบบพระบรมธาตุไชยา ประดับตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยชามทั่วทั้งองค์ เรือนฐานเจดีย์มีซุ้มทิศ (ซุ้มจระนำ) ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานห้ามสมุทร ปางห้ามญาติ และปางห้ามแก่นจันทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และอุโบสถทำจากไม้


การเดินทางไปวัดถ้ำสิงขร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูล Thikumpron Tantivimongkol

Comments

comments