“ชีวิตดั่งเมล็ดงา”
ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน

๏ ชีวิตเหมือน เมล็ดงา ท่านว่าไว้ 
ตั้งอยู่ได้ บนปลายเข็ม พร้อมจะหล่น
ถ้าสังขาร ร่างกาย ไม่คงทน
ก็ร่วงหล่น จากปลายเข็ม เช่นกับงา

๏ คำเปรียบเปรย สอนใจ ให้ได้คิด
ว่าชีวิต ทุกชีวิต มีคุณค่า
ใช้ธาตุขันธ์ ที่ได้ กำเนิดมา
ให้คุ้มค่า ได้เกิดมา เรียกว่าคน

๏ นำธรรมะ ขององค์ พระสัมพุทธ
ที่ผ่องผุด สร้างปัญญา มหากุศล
ใช้หลักธรรม นำชีวิต เพื่อครองตน
ให้รอดพ้น ทุกข์ได้ ก่อนวายปราณ

๏ ขอทุกท่าน ได้คิด พินิจเถิด
เพื่อให้เกิด กุศล มหาศาล
สร้างสวรรค์ ถึงขั้น พระนิพพาน
ด้วยสังขาร ก่อนถึงวัน ร่วงโรยไป.๚ะ๛

ฉัฐภรณ์ ปานเอี่ยม ร้อยกรอง

Comments

comments