วัดจะดีใช่ดีที่โบสถ์สวย
หรือร่ำรวยด้วยทรัพย์อสงไขย
วัดดีเพราะพระเณรเก่งเคร่งวินัย
ยึดหลักชัยอรหันต์เป็นสันดาน

๑ ภาพเล่าเรื่อง ประทับใจกับบทกลอนจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี
หลังจากเดินชมสถาปัตยกรรมแบบจีนในวัดแล้ว ยังได้พบกับบทกลอนดี ๆ อีกมากมาย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่สะท้อนความจริงใจ จุดมุ่งหมายของวัดนี้ไว้