ภาพปริศนาธรรม 3 มิติ คติธรรมสอนใจ
วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

วันนี้ admin ได้เรียนรู้ธรรมะผ่านภาพ 3 มิติที่วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ทั้งสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้ เป็นที่ประทับใจมาก ๆ ค่ะ ซึ่งแอดและเพื่อน ๆ ก็สนุกสนาน กับการถ่ายรูป 3 มิติ และอ่านคำบรรยายภาพ ความหมายที่ผู้วาดต้องการสื่อสารกับเราผู้ชม ทำให้ประทับใจมาก ๆ เลย สำหรับภาพนี้ admin ชอบมาก ๆ เป็นทางสู่สวรรค์ สำหรับการฝึกปฏิบัติ มรรค 8 ให้ถึงความดับทุกข์

เป็นเส้นทางที่ admin ได้รับการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติจากครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่แนะนำแนวทางการฝึกภาวนา admin ขอเดินทางไปยังเส้นทางสายนี้ก่อนนะ….

ทางสู่สวรรค์
(มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)

เทวภูมิ (สวรรค์) ภูมิที่ต้องยังบริโภคความยินดีในรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นภูมิที่อยู่ของ เทวดา ฉันทิพย์ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติของมนุษย์ในไตรสิกขา คือฝึกปฏิบัติ (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นพื้นฐาน และการทำบุญ กุศลมากน้อยก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ (6 ชั้น)

 

Comments

comments