ศาลศรีชโลธรเทพ Sri Chalothornthep Shrine เกาะสีชัง ชลบุรี

cof

ศาลศรชโลธรเทพ เป็นศาลเทพารักษ์ประจำเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นมาใหม่แทนศาลเดิม พระราชทานนามเทพารักษ์ที่ชาวเกาะสีชังนับถือมาแต่เดิมว่า “ศรีชโลธรเทพ” และทำพิธีแห่งเจ้าขึ้นศาลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 234
Sri Chalothornthep Shrine is the island’s guardian spirit abode. H.M.King Chulalongkorn gave a royal command to build this new shrine and performed the royal opening ceremony on August 19th,1891

Comments

comments