เรือแหวด
เรือพระที่นั่งสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

©ThikumpornTu

เรือลำนี้” เป็นเรือพระที่นั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จฯ ประทับ ณ พระราชวังจันทรเกษม หรือวังหน้า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก (คลองคูขื่อหน้า) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงตรวจราชการ
ครั้งหนึ่ง เคยเสด็จทรงโดยเรือลำนี้จากพระราชวังจันทรเกษม มายังวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์ แล้วทรงเสด็จราชการต่อในกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เพื่อเป็นเรือเสริมยศ เสริมตำแหน่งแด่งพระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ ป.ธ.๘) เจ้าอาวาสลำดับที่ 2 ของวัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2428 ภายหลังไม่ได้ใช้งานและผุพังลง

พระราชสุทธิโมลี (พินิจ วราจาโร) ขณะดำรงสมณศักดิ์พระประสาธน์สารคุณ รักษาการเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการซ่อมเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2544 ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่บริเวณศาลาการเปรียญ พระอารามหลวงวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
ชนิดของเรือ เรียกว่า “เรือแหวด” เป็นเรือไม้สักแบบโบราณ ขนาดสองแจวและมีหน้าต่างเป็นบานเลื่อนข้างลำเรือทั้งสองด้าน

เรือลำนี้” จึงจัดไว้ว่าเป็นมรดลอันล้ำค่ายิ่ง ซึ่งประเมินค่ามิได้ ควรอนุรักษ์บำรุงรักษาให้คงอยู่ คู่กับชาวพระนครศรีอยุธยา สืบต่อไป

พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อนุเคราะห์ให้ อบต.เกาะเรียน นำมาจัดแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำประจำปี 2561