พระพุทธนิมิตร

พระประธานในพระอุโบสถ วัดธัญญะผล ลำลูกกา ปทุมธานี พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย… มีผู้ศรัทธาไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย…
คำบูชาพระพุทธนิมิตร
(กล่าวนะโม 3 จบ)
กุสะเลนะปิ จิตเตนะ อิมินา วันทะเนนะ จะ
อิทัง พุทธะนิมิตตันติ สุวิสสุตัง สุมานิตัง
พุทธะรูปัง วะ ปูเชมิ ชะเนเหวะ สุปูชิตัง
กะตะปูชานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

การเดินทางไปวัดธัญญะผล

#ทัวร์วัดไทย #เที่ยววัด #ไหว้พระ #ทำบุญ
https://tourwatthai.com

Comments

comments