ป้ายกำกับ: กรุงเทพมหานคร

“พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร “พระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย วัดไตรมิตร. . .