ป้ายกำกับ: การเดินทางมาวัดควรค่าม้า

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ริมคูเมือง กำแพงเมืองโบราณ จังห. . .

วัดควรค่าม้า Wat Khuan Khama อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดที่ระลึกแห่งคุณค่าของม้า พาหนะในการค้า. . .