ป้ายกำกับ: การเดินทางมาวัด

วัดจันทร์ตะวันตก (Wat Chan Tawan Tok) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชมมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ท. . .

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา “วังมัจฉาวัดหงษ์” ที่ตั้งวัดห. . .

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง (Wat Na Phramen) ที่ตั้งวัด เลขที่ ท. 76 หมู่ที่ 5 ตำ. . .

วัดแม่ริม Wat Mae Rim ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำอำ. . .

วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน สมุทรสาคร ที่ตั้งวัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรส. . .