ป้ายกำกับ: ข้อคิด

เครียด เพราะ คิดวน สับสน เพราะ คิดมาก ลำบาก เพราะ คิดนาน รำคาญ เพราะ คิดแย่ ผ่อนคลาย เพราะ คิดจบ สงบ เพราะ คิดน้อย ปล่อยวาง เพราะ คิดเป็น สงบเย็น เพราอ่านต่อ

ทุกวันนี้ได้ทำงานสำคัญหรือยัง การนำความสงบมาสู่จิตใจ เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต จะเรียกว่างานของมนุษย์ก็ได้ -พระไพศาล วิสาโล-อ่านต่อ

การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจ ของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้ออ่านต่อ