ป้ายกำกับ: ข้อธรรม

สามัคคี สามัคคี ดีเลิศ ก่อเกิดผล สพสุขล้นพ้นภัยอันใหญ่หลวง ดั่งฝูงนกถลกข่ายสบายทรวง ไม่ติดบ่วงล่วงได้เพราะใจเดียว เหมือนเฉกเช่นเส้นเชือกสอดเสือกสวม หลอ่านต่อ

หนักอก เห็นลูกรักหนักอกดั่งยกเสา ใยดื่มเหล้าเมายาอุตส่าห์สอน หนีไปค้างกลางคืนดึกดื่นจร เที่ยวเร่ร่อนราญทุกงานไป เล่นการพนันขันต่อเหล่ากอสลาย เพื่อนชั่อ่านต่อ

กฏแห่งกรรม ความดีชั่ว ตัวตาย กาลภายหลัง ชื่อก็ยัง ดังอยู่ มิรู้หาย คนทำชั่ว มัวเมา อับเฉาตาย ตกอบาย หลายกัลป์ พุทธันดร แม้นทำดี มีชัย สมใฝ่ฝัน สู่สวรรอ่านต่อ

เครียด เพราะ คิดวน สับสน เพราะ คิดมาก ลำบาก เพราะ คิดนาน รำคาญ เพราะ คิดแย่ ผ่อนคลาย เพราะ คิดจบ สงบ เพราะ คิดน้อย ปล่อยวาง เพราะ คิดเป็น สงบเย็น เพราอ่านต่อ

  สุโข วิปาโก ปุญญานํ อธิปฺปาโย จ อิชฺฌติขิปฺปญฺจ ปรมํ สนฺติ นิพฺพานมธิคจฺฉติ ผลแห่งบุญนำสุขมาให้ และความประสงค์ ก็ย่อมสำเร็จอีกทั้งทำให้บรรลุพระนิพพาอ่านต่อ