ป้ายกำกับ: คนเราเมื่อตาย

คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้ คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเป็นกุศล ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้ – หลวงพ่อเงิน พุทธโชติอ่านต่อ