ป้ายกำกับ: ความเผลอ

ความเผลอคิดเป็นการทำงานของจิต ความเผลอคิด นั้นคือการทำงานของจิต …… จิตไม่มีรูปร่างตัวตนแต่จิตแสดงออกมาในรูปของความคิด จริงๆแล้วอาจารย์ (พรอ่านต่อ