ป้ายกำกับ: ฉะเชิงเทรา

วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา Wat Veerachote Thammaram วิวทิวทัศน์วัดอยู่กลางทุ่งนา สักกา. . .

วัดอุสภาราม (บางวัว) Wat Utsapharam (Bang Wua) กราบสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งช. . .

ขอเชิญร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ย้อน. . .