ป้ายกำกับ: ต้นพระศรีมหาโพธิ์

วัดมณีชลขัณฑ์ Wat Mani Chon Khan เจดีย์หลวงพ่อแสง ต้นศรีมหาโพธิ์ พระอารามหลวง ประวัติวัดมณีชลขัณฑ์ วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลพบุรี ทอ่านต่อ

พระศรีมหาโพธิ์พระราชทาน วัดมณีชลขัณฑ์ Wat Mani Chon Khan ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2393 – 2411) ผู้สำเร็จราชอ่านต่อ