ป้ายกำกับ: ท่านว.วชิรเมธี

ท่าน ว.วชิรเมธี แนะใช้ มรรค 8 รับมือกับโรคโควิด-19 ท่านว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความ “มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด 19” แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อ่านต่อ