ป้ายกำกับ: ธรรมะคือธรรมชาติ

จิตที่มีความศรัทธา เป็นจิตที่มีพลัง จิตที่มีพลัง เป็นจิตที่แจ่มใสเบิกบาน จิตที่แจ่มใส่เบิกบาน เป็นจิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ จิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นจิตทอ่านต่อ

ธรรมะคือ ธรรมชาติ…. ธรรมชาติ สอนธรรมะด้วยความเงียบ…. พึ่งเรียนรู้ ธรรมะ … จากธรรมชาติ ด้วยการเงียบ และใช้ใจฟัง…. ธรรมชาติ&#823อ่านต่อ