ป้ายกำกับ: ธรรมะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ อ่านต่อ

ธรรมะจากโคโรนาไวรัส : โรคระบาดไม่ได้ทำอันตรายเรา เท่าความกลัวโรคระบาด… จากไทยโพสต์ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เรียบเรียงปาฐอ่านต่อ

คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง เพราะความลำบากจะทำให้ได้สติ ลำบากจะทำให้เกิดปัญญา ความลำบากจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี พระไพศาล วิสาโลอ่านต่อ

ธรรมะมหามงคล ศีล ไม่ได้อยู่ที่พระ ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด เงิน ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐี ศีล อยู่ที่กายใจของเรา ธรรมะ อยู่ที่สติ เงิน อยู่ที่มีความขยันอ่านต่อ

แมวสอนธรรม การหมอบมิได้เป็นเพียงการยอมแพ้ หากแต่คือ…. การเตรียมพร้อมที่จะสู้ต่อไปอ่านต่อ

อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว อย่าตามแต่ใจตัว จนลืมว่าครอบครัวก็สำคัญ (พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)อ่านต่อ

“อาศรมมาตา” ที่พักเพื่อพัฒนาจิตใจ สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง หรือสนใจติดต่อจัดเป็นหมู่คณะได้ ที่ตั้ง 67 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราอ่านต่อ