ป้ายกำกับ: ปัญญา

ปญฺญา โลกสุมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก -พุทธสุภาษิต จากวัดห้วยบง- #ทัวร์วัดไทยเรียนรู้หลักธรรม #วัดห้วยบง #พุทธสุภาษิต การเดินทางไปวัดห้วยบงอ่านต่อ

สติ Mindfulness คนฉลาดภาวนาอยู่กับตนเองตลอด หัดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะ มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตนเอง ยืนเดินนั่งนอน อยู่ในอิริยาบถไหน ทำอ่านต่อ

ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ การฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตัดสินจะช่วยให้คุณเกิดปัญญา…อ่านต่อ