ป้ายกำกับ: พระพุทธโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร Wat Sothon Wararam Worawihan พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา กราบไหว้หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมอ่านต่อ