ป้ายกำกับ: พระรัตนตรัย

“พระรัตนตรัย เป็นเพียงชี้ทางแห่งความดีให้เท่านั้น เราไม่ประกอบกรรมดี ด้วยตัวของเราเองแล้ว จะไปสวดมนต์อ้อนวอน หรือบูชาท่านด้วยอามิสที่มีค่าเพียงใอ่านต่อ