ป้ายกำกับ: พระศรีมหาโพธิ์

พระศรีมหาโพธิ์พระราชทาน วัดมณีชลขัณฑ์ Wat Mani Chon Khan ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2393 – 2411) ผู้สำเร็จราชอ่านต่อ