ป้ายกำกับ: พระอารามหลวง

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำราชวงศ์จักรี  ชมภาพจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีขอ. . .

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Wat PhraThat Doi Suthep เชียงใหม่ มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว. . .

วัดพระธาตุแช่แห้ง Wat Phra That Chae Hang จังหวัดน่าน พระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวน่. . .

วัดธาตุทอง Wat That Thong พระอารามหลวง เอกมัย กรุงเทพ ที่ตั้งวัด เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แ. . .

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร Wat Pathum Wanaram พระอารามหลวง ปทุมวัน กรุงเทพ ที่ต้้งวัด 969 ถนน. . .

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดบัวขวัญ (Wat Buakhwan) พระอารามหลวง ถ.แจ้งวัฒ. . .

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร Wat Phra Si Mahathat Woramahawihan พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรม. . .

วัดหัวลำโพง (Wat Hua Lumphong) พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง 728 ถนนพระร. . .

“พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร “พระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย วัดไตรมิตร. . .

“พระธาตุหริภุญชัยจัดเป็นหนึ่งในจอมเจดีย์ ๘ แห่งในประเทศไทย” วัดพระธาตุหริภุญชั. . .

สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม · วัดป่าดาราภิรมย์ . . .