ป้ายกำกับ: พุทธทาสภิกขุ

ความโศกเศร้ามิได้ให้ใครได้รับประโยชน์อย่างไร นอกจากทำให้ศัตรูของเขาดีใจ…อ่านต่อ

นี่แหละ!…คือความจริง “การได้ กับ การเป็น เช่น การได้เงินได้ทอง การได้บุตรได้ภรรยา การได้เป็นนั่นเป็นนี่ ในตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ อ่านต่อ