ป้ายกำกับ: พุทธมณฑล

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ แด่พระวิสปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๕๐๐ รูป โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตคณะสัอ่านต่อ

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พรอ่านต่อ

ขอเชิญร่วมเป็น ๑ พลังบุญ พิธีอัญเชิญพระพุทธประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี และพิธีทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์ เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเอ่านต่อ

เชิญร่วมทำบุญจัดสร้าง ณ พุทธมณฑล Phuttha Monthon 1 พลังบุญ 1 พลังศรัทธา ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ พุทธมณฑล อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และภวายภัตตาหารเพล ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ และแรม 14 หรือ 15 ค่ำ เอ่านต่อ

โครงการก่อสร้างอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ถวายเป็นพระราชกุสล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ 22 พุทธมณฑล อำอ่านต่อ