ป้ายกำกับ: ภาคกลาง

“พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร “พระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย วัดไตรมิตร. . .

เนื่องจากเมรุหลังเก่าชำรุดทรุดโทรเป็นอย่างมาก จึงมีการริเริ่มที่จะสร้างเมรุหลังใหม่ขึ้น ชา. . .

วัดเก่าแก่ พระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร   วัดชินวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ต. . .