ป้ายกำกับ: ภาวนา

ทาน-ศีล- ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัอ่านต่อ

“ชีวิตดั่งเมล็ดงา” ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน ๏ ชีวิตเหมือน เมล็ดงา ท่านว่าไว้  ตั้งอยู่ได้ บนปลายเข็ม พร้อมจะหล่น ถอ่านต่อ

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2562 นี้ ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จัดโครงการปฏิบอ่านต่อ