ป้ายกำกับ: วัดคลองห้า

วัดแสวงสามัคคีธรรม Wat Sawaengsamakkhitham ที่ตั้งวัดแสวงสามัคคีธรรม คลองห้า เลขที่ คลองระ. . .

กราบนมัสการพระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน) ที่อยู่วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 98. . .