ป้ายกำกับ: วัดที่เกาะเกร็ด

เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด   วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร Wat Poramaiyikawas Worawihan เกาะเกร็ดอ่านต่อ