ป้ายกำกับ: วัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) Wat Manee Sathit Kapittharam (Thung Kaeo) พระอารามหลวง วัดกลางเมืองอุทัยธานี ที่ตั้งวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้วอ่านต่อ