ป้ายกำกับ: วัดริมน้ำ

ขอพรกับหลวงพ่อสมปรารถนา หลวงพ่อสำเร็จ ชมอนุสรณ์สถานของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)   วัดกู้ หรือวัดพระนางเรือล่ม อ.ปากเกร็ด จ.นนทอ่านต่อ

วัดเก่าแก่ พระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร   วัดชินวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัด : คณะสงอ่านต่อ