ป้ายกำกับ: วัดส้มจีน

วัดคุณหญิงส้มจีน (Wat Khum Ying Som Chin) คลองหลวง ปทุมธานี ที่ตั้งวัด ตั้งอยู่เลขที่ 28 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประวัติวัด วัดคุณอ่านต่อ