ป้ายกำกับ: วัดหงษ์

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา “วังมัจฉาวัดหงษ์” ที่ตั้งวัดหงษ์ปทุมาวาส เลขที่ 35 บ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองอ่านต่อ