ป้ายกำกับ: วัดหนองพงนก

ขอคุณสมเด็จองค์ปฐม วัดหนองพงนก ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว โชคดี มีชัย สุขภาพแข็งแรง เทอญ #ทัวร์วัดไทยสวัสดีปีใหม่ #วัดหนองพงนกอ่านต่อ