ป้ายกำกับ: วัดหลวง

วัดพุธไธศวรรย์ Wat PhutThai Sawan อยุธยา ที่ตั้งวัดพุธไธศวรรย์ อยุธยา หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เปิดเข้อ่านต่อ

ตำนานภาพ “กระซิบรัก ดั่งก้องโลก” หรือ “เสียงกระซิบบันลือโลก” ณ วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวน่าน ที่ตั้งวัดภูมินทร์  Wat Phumin จังหวัอ่านต่อ